מנהלת מעון במרכז פריד
רויה בן דוד
טל:6214774 02
פקס:026214774

 מנהלת המעון חגית:

 
 

גיל הרך - מינהל קהילתי לב העיר ירושלים

 
פעילות המחלקה