בנות – אנגלית לכיתה ג' בימי שני 12:00-13:30

            אנגלית לכיתה ד' בימי רביעי 12:00-13:30

 

בנים – מתמטיקה לכיתה ד' בימי רביעי 14:30-16:00

            מתמטיקה לכיתה ה' בימי שני 12:30-14:00

 

מוסדות יראת השם:

בנות – אנגלית לכיתה ג' בימי ראשון 13:30-15:00

בנות – אנגלית לכיתה ד' בימי ראשון 13:30-15:00

בנות  - מתמטיקה לכיתה ה' ביי ראשון 13:30-15:00

 

בנות ירושלים:

בנות – אנגלית כיתה ג' – 13:45-15:15

בנות – מדעים כיתה ד' – 13:45-15:15