חיפוש באתר

סיכום שיתוף ציבור מתחם מידטאון – 26.7.21

סיכום שיתוף ציבור מתחם מידטאון – 26.7.21

משתתפים: נציגי מינהל קהילתי - דר' אופיר לנג, בני לוי, תמר ברגר, נציגי עירייה - תמיר מנצור כרמל,
נציגי הפרויקט - איציק חממי, עופר פלדמן, רפאל דה לה פונטיין, בן טבק, עדי וילנסקי ואורית מור. 30 תושבים
רקע:
פרויקט מידטאון ממוקם במתחם ביה"ח שערי צדק הישן, בין הרחובות יפו, שמואל ברוך ושערי צדק. היזם הנוכחי רכש את השטח לפני כשנתיים וערך תכנית חדשה לפרויקט, על בסיס תכנית שכבר אושרה למתחם לפני למעלה מ6- שנים. מטרת התכנית החדשה להוסיף שטחים למגורים, מסחר, מלונאות, מבני ציבור ותעסוקה. המינהל הקהילתי יזם את מפגש שיתוף הציבור במטרה להציג את תכנית הפרויקט בפני תושבי
המרחב ולתת במה לתושבים להגיב לתכנית ולהציע הצעות.

התכנית היום עדין אינה מאושרת, היא מתחילה עכשיו לעבור בין הועדות ולהתקדם בתהליך התכנון. היה לנו חשוב להביא את התכנית לידיעת התושבים כמה שיותר מוקדם ע"מ שיכירו ויוכלו להשפיע כבר בשלבים המוקדמים. בהמשך, לאחר הפקדת התכנית, התושבים יוכלו להגיש התנגדויות כפי שקבוע בחוק, תוך 60
יום מיום הפקדת התכנית.

עיקרי הדברים:

.1 תושבים טוענים שלא מכירים את התכנית שכבר מאושרת 6 שנים, ושאינם מכירים תהליך שיתוף
ציבור שהתקיים לפני כ8- שנים.

.2 הכניסה לחניון הזמני הקיים היום בתוך מתחם שערי צדק, הפך למטרד עבור תושבי רחוב שערי צדק. נוצרים בכניסה פקקים הגוררים צפירות ורעש לתושבים. התושבים ימשיכו את המשך הטיפול
מול תמר ברגר המתכננת האורבנית, מכיוון שהחניון הזמני אינו קשור לפרויקט מידטאון.

.3 התושבים מבקשים שהמשאיות, במהלך תקופת העבודה, לא יעברו דרך רחוב שערי צדק. איציק אמר שגם הוא מעדיף לא להכניס את המשאיות דרך שערי צדק. הנושא לא בסמכותו אלא בסמכות
משרד התחבורה. הנושא ימשיך להיות במעקב במינהל הקהילתי.
.4 מייקל הרטל (תושב) – מבקש לייצר בתוך הפרויקט פתרון לבעיית החניה של תושבי המרחב. .5 התושבים מודאגים מאוד בנוגע לחפירות המתוכננות במתחם, מחינת פגיעה בבתים הישנים
בהיקף התכנית והן מבחינת רעש והאבק הצפוי. בנוגע לפגיעה בבתים, איציק עונה שמלווים את
הפרויקט יועצים רבים, בהם יועץ גיאולוגי. כמו כן, נעשו ויעשו בדיקות מקיפות בנוגע לחפירה, במטרה לא לפגוע בבתים הצמודים לפרויקט. מדובר בחפירה בשכבת סלע, והתושבים מתנגדים לחפירה בעזרת פיצוצים. איציק עונה שלא יהיו פיצוצים, החפירה תתבצע בעזרת פטיש. איציק צופה
לכ18- חודשי חפירה (ללא התחייבות.) בנוסף את הפרויקט מלווה מחלקת איכות הסביבה בעירייה, ועל-פיה נקבעים תקני העבודה ומבוצע ניטור ובקרה על הפרויקט. בתקנון התכנית שנכתב בימים
אלו יש פרק המתייחס לנושא לאיכות הסביבה.

.6 תחזוקה של המבנים לאחר סיום עבודות, חשש מהזנחה. איציק מסביר שהמתחם מנוהל ע"י חברת ניהול, כאשר התקציב שלה מבוסס על תשלומים חודשיים של כל המשתמשים (סוחרים, מבני
ציבור, דיירים וכו)'מחוייבים אליו בחוזה, וכך ע"י חברת הניהול המקום מתוחזק באופן שוטף ושומר
על המקום ברמה גבוהה.

.7 יהודית גוואטה (תושבת) - בנוגע לאיכות הסביבה, לפי ההדמיה יש הרבה מאוד חלונות בתכנית, לא מתכתב עם איכות סביבה. יש תקנות לבניה אקולוגית, כיצד הם באים לידי ביטוי בפרויקט. עקב
קושי בניהול הדיון, לא התקבלה תשובה בנושא. תמר תפנה לפרויקט לקבל תשובה.

.8 אופי התושבים הצפויים להגיע לפרויקט , התושבת חוששת שהם אינם מתאימים לאופי הקיים. היא מבינה שיש מגוון, אך היא לא רואה איך ציבור דתי יכול לחיות במתחם כזה. רפאל האדריכל עונה
שכרגע אופי הפרויקט תואם את הפרויקט הכניסה לעיר, אך במידה ויעלו צרכים (כמו ביהכנ"ס) לא
תהיה בעיה לדאוג לפתרון לכך במתחם בהמשך במסגרת הבינוי הקיים.

.9 תמהיל הדירות – כרגע התמהיל המוצע בתכנית מתייחס לדירות קטנות ותהיה אפשרות לחבר דירות. הפרויקט אינו מעונין לבנות דירות גדולת שאח"כ יעמדו ריקות. הנושא עדין גמיש וימשיך
להבחן בהמשך.


.10לוחות זמנים – זה הלו"ז המשוער שהיזם צופה במידה וכל האישורים ותהליכי הועדות יתקדמו ללא
עיכובים מיוחדים.

לסיכום:

- המינהל יעביר את הנושאים שעלו פה לעיריית ירושלים להתייחסות.

- המינהל ימשיך ללוות ולעדכן את התושבים עם התקדמות הפרויקט.

- נעביר לתושבים מצגת מתומצת המסבירה את עקרונות התכנון של הפרויקט.תמר ברגר מתכננת אורבנית קהילתית מינהל קהילתי לב העיר

בברכה, דר' אופיר לנג
יו"ר מינהל קהילתי לב העיר

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות