מנהלת
רויטל זרביב
טל:02-5341527
פקס:02-6234980

גיל הרך - מינהל קהילתי לב העיר ירושלים

פעילות המחלקה